English Nederlands Français English Nederlands Français
Old projects
Archief pagina's
:: Archief
: 2004

Een project omtrent adem en slaap van Luea Ritter en Vincent Malstaf.

Concept en media
*


Happening/tentoonstelling
Met “Inner Lives of a Sleeper” is een multimediaal ervaringsproject dat de bezoekers zowel van binnenin de slaaphappening als langs buiten de tentoongestelde installatie kunnen beleven.
Een beperkt publiek wordt uitgenodigd de nacht in groep door te brengen op een bijzondere, geënsceneerde locatie. Dit participatieve gedeelte activeert het installatie die dan doorlopend overdag door het publiek bekeken en beluisterd kan worden. Uiteindelijk stellen wij ons een doorlopende installatietentoonstelling voor, geënt op de locatie, die op bepaalde dagen nachten geactiveerd wordt door een slaaphappening.
Hoewel elke happening een live performance aspect in zich draagt, is het geenszins de bedoeling een voorstelling in klassieke zin op te voeren. Het accent van de happening ligt op de interactie en de directe eigen ervaring van de bezoekers. Dit experimentele karakter trachten we te kaderen in een narratieve context, waarbij we gebruik maken van verhaalelementen, spel en ritueel die de happening te structureren.
Door gebruik te maken van diverse media en technieken willen we de lichaamsritmes van de ademende en/of slapende bezoekers registreren en live bewerken, om dan bijvoorbeeld overdag de aanwezigheid van de slapers te suggereren in de tentoonstelling.
Ruimte, licht en video
Bij de praktische en esthetische inrichting van de ruimte willen we in contact treden met de locatie zelf en reeds aanwezige verhalen verweven in het script. De ruimte zien we als een verzameling van eilanden of cellen die samen grotere gehelen vormen. Mogelijke componenten die de bezoekers moeten toelaten binnen te treden in de herkenbare maar delicate wereld van de adem en de slaap zijn organische volumes, mobiele elementen, slaapkokons, halftransparante wanden en projectie- of resonantieoppervlakken.
Geluid en elektronica
Geluid, dat het bewegen van lucht is, is onverbrekelijk verbonden met de adem en met het fenomeen van resonantie het samen trillen van verschillende lichamen op een zelfde grondfrequentie.
Het is de bedoeling door middel van elektronica gebruiksvriendelijke interfaces te ontwerpen om de lichamelijke ritmes en geluiden te registreren en live te gebruiken als bronnen voor de multimediale compositie.
Waarneembare lichaamssignalen adem, hart, REM-slaap willen we auditief of visueel vertalen of gebruiken als aansturing mobiele gedeeltes die samen een ‘levend’ organisch lichaam vormen.
Voor deze interactieve installatie willen graag in eigen ontwerp en/of in samenwerking met een ontwerpbureau elektronica en software ontwikkelen, in combinatie met reeds bestaande toepassingen Vb Max.
17 02 2004

:: Zoeken
::