English Nederlands Français English Nederlands Français
Old projects
Archief pagina's
:: Archief
: 2004

Een project omtrent adem en slaap van Luea Ritter en Vincent Malstaf.

Themas
*


Slapen en ademen
Het slapen en het ademen zijn basisactiviteiten van de mens die we meestal onbewust beleven – terwijl ze toch voortdurend en op noodzakelijke wijze heel dichtbij aanwezig zijn.
Aandacht voor slapen en ademen kan ons inziens een positieve invloed kan hebben op kwaliteit van ons dagdagelijks leven dat vaak doordrongen is van stress of sufheid.
We kunnen deze thema’s verbinden met vragen naar de verschillen en de gelijkenissen tussen droom en realiteit, openbare en private ruimtes en innerlijke en uiterlijke ervaringen.
Als we de absolute stilte zoeken dan moeten we vaststellen dat we ze niet kunnen waarnemen. Wat we in eerste instantie stilte noemen blijkt een concert van geluiden en ritmes te zijn, voortgebracht door ons eigen lichaam.
Openbare en private ruimtes
Met Inner Lives of a Sleeper willen we op locaties werken die normaalgezien voor andere doeleinden dan voor slapen worden gebruikt.
Zo gaan we in Brussel van start in Bains::Connective, een socio-artistieke broedplaats in het voormalig badhuis van Vorst. We werken ook te Basel in KaskadenKondensator, een locatie in de voormalige Vartek fabriek.
Met deze evenementen willen we proberen ons begrip van het publieke en het private in een ander perspectief te plaatsen. Wat gebeurt er als we onze veilige slaapplaats naar een andere plek overbrengen, die we anders enkel in waaktoestand betreden? Hoe voelt het, ergens anders een tijdelijk nest te bouwen, voor zichzelf een ruimte te creëren waarin de slaap diep en geborgen kan zijn? Is het mogelijk dezelfde veiligheid te creëren in een groep? Hoe groot zijn onze ballonnen?
Door in het publieke, culturele veld aandacht te bieden aan innerlijke fenomenen zoals slapen en ademen, en door in de micromaatschappij van een groep veiligheid te creeren hopen we indirect ook een maatschappelijke steentje bij te dragen.
29 04 2004

:: Zoeken
::