English Nederlands Français English Nederlands Français
Old projects
Archief pagina's

Too Much is not Enough
Een spiegelende voorstelling/installatie

*
Too Much is not Enough is geinspireerd op ‘De Tuin der Lusten’ van Hieronimus Bosch 1450-1516. Het schilderij toont – zonder oordeel – de gevallen mens in een chaotische maar fascinerende en grappige wereld van verzadiging, lust en fantasie.

De voorstelling flirt met de mythe over de val van Adam en Eva uit het paradijs – in de chaos. Het verhaal appelleert aan onze gespleten identiteit als man en vrouw en vraagt naar de oorspong van ons chaotisch en dualistisch bewustzijn.

Kunnen we de ontembare drang naar veelheid en lust neutraal observeren en accepteren? Kan deze ervaring ons tot een groter inzicht brengen over wie of wat we zijn?

Deze actuele thema’s, worden in de voorstelling tot uitdrukking gebracht door middel van tekst, installatie, muziek en dans.

Too Much is not Enough is de kristalisatie van een lang werkproces in verschillende presentatievormen. Deze uiteindelijke versie is een compakte en intieme voorstelling voor een beperkt aantal toeschouwers.

De installatie bestaat uit een scenebrede halftransparante spiegel, waardoor beelden – inclusief het publiek zelf – kunnen verschijnen, verdwijnen of ontdubbelen.

Het stuk ging in premiere in maart 2002 in Bains::Connective, een Socio-Artistiek Laboratorium te Brussel, en werd in april en mei met success vertoond in Noorwegen Harstad, Tromso en Hammerfest.

Too Much is not Enough is opnieuw een Belgisch-Noorse samenwerking. Het trio, Lawrence Malstaf, Liv Hanne Haugen en Vincent Malstaf, werkte reeds in 1997 samen voor het project ‘Liquid Quantum Garden’, wat aanleiding gaf tot de oprichting van Bains::Connective.

:: Too Much is not Enough archief
00-00-0000 TMINE Gallerij
:: Zoeken

Geselecteerde foto's van evenementen te B::C
::