English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Jan : Feb : Mar : Apr : May : Jun : Aug : Oct : Nov
:: Archief
: 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003

ARCHIVE 27 April 2007 - back

Copresentaties en publieke evenementen

Troubled waters
Fototentoonstelling van Dieter Telemans.
Vri 27 Apr
...Zat 5 May
10:00 - 17:00

Gratis/gratuit


TROUBLED WATERS is een groots initiatief van GREEN Belgium en PROTOS, twee organisaties gespecialiseerd in waterontwikkelingsprogramma's en milieu-educatie.

Het start op 22 maart 2007, de dag voor Wereldwaterdag, met de opening van de gelijknamige fototentoonstelling van Dieter Telemans in de Senaat. Naast de tentoonstelling omvat het een fotoboek, een waterforum in de senaat voor jongeren en een educatief pakket voor scholen.

TROUBLED WATERS kwam tot stand met de steun van DGOS, Rotary, Stichting SPES, Artsen Zonder Grenzen, de Senaat en Grohe.

Wereldwijd leven meer dan 1 miljard mensen zonder rechtstreekse toegang tot drinkbaar water en beschikken meer dan 2 miljard mensen niet over een degelijke hygiëne. Elke 15 seconden sterft een kind door het drinken van besmet water. Miljoenen vrouwen en kinderen krijgen geen kans op ontwikkeling omdat ze dagelijks vele uren doorbrengen met het transporteren van water.

Die situatie kan nog verergeren want de behoefte aan water groeit tweemaal zo snel als de bevolkingsgroei. De meest pessimistische scenario's voorspellen dat in 2050 zeven miljard mensen, verspreid over zestig landen, watersnood zullen ervaren. Om rampzalige gevolgen te vermijden moeten we onze houding tegenover water dringend veranderen en een wereldwijde solidariteit bewerkstelligen. Informatieverstrekking en sensibilisering spelen daarbij een cruciale rol.

Zie ook: www.troubledwaters.eu
02 05 2007

:: Zoeken
::