English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Mar : Apr : May : Jun : Sep : Oct : Nov
:: Archief
: 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004

ARCHIVE 30 September 2005 - back

Lounge met artistieke interventies

Plankton::Bar 05
Lounge met artistieke tussenkomsten elke laatste vrijdag van de maand.
Constanze Schmidt (video), Christiane Schmidt en Didier Guillain (installatie), Veldwerk (elektro-akoestische muziek).
Vri 30 Sep
20:00


Constanze Schmidt: Balance (2005)
Regie: Constanze Schmidt, camera: Axel Becker, actrice: Herma Wittstock
Videoprojectie, kleur, geluid, formaat: ca. 3m x 4m.

In een helderblauwe beeldruimte probeert een vrouw te zweven. Dik en naakt zwaait zij met haar armen, tegen de realistische omgevingsvoorwaarden in. Het medium dat haar omringt heft het gewicht van haar lichaam op, maar leidt tegelijkertijd naar het einde van de actie.
Op de toeschouwer hebben dit vrouwelijke wezen en haar situatie een ambivalente werking:
Om in het vreemde medium in de voor haar aangename situatie te kunnen blijven, onderneemt de vrouw grote inspanningen. Haar amusante gezwaai ontwikkelt zich met de tijd tot een vertwijfelde dwanghandeling. Ook het doordringende geluid – het aanhoudende diepe geluid doet denken aan het OHM-geluid – ondersteunt de werking van de gedrevenheid.
De massa van het lichaam spreekt iedere vorm van zweven tegen; haar witte naaktheid en het schijnbaar vrolijke paddellen laten haar tot het oorspronkelijke oerwezen tussen mens en amfibie verworden. Het wezen verschijnt – charmant met wapperend haar en tegelijkertijd lillend en grotesk.

Constanze Schmidt: Skulptur (2002)
Videoprojectie, kleur, duur: 5 min 40sec, grootte van het scherm ca 1m x 1,30m

De videoprojectie toont het bovenlichaam van een in het zwart geklede vrouw. Ze kijkt de toeschouwer recht aan. Na enige tijd krijgt ze bevelen van een mannenstem: “Doe je rechterarm omhoog!”, “Doe je armen achter je hoofd!”.
Zwijgend en met een toenemende fysieke inspanning kronkelt en draait de vrouw zich in absurde posities. Door de aanwijzingen te volgen laat zij zich tot een veranderbare menselijke skulptuur binnen het videobeeld verworden. Als zij op het einde van de video wederom op het inleidende “Doe je rechterarm omhoog!” reageert, wordt de angstwekkende eindeloosheid van de procedure voor de toeschouwer duidelijk.
In Skulptur ontstaat een atmosfeer van beklemming en grenservaringen in relaties, die gebaseerd zijn op afhankelijkheid, aan de hand van een imaginaire relatie tussen een man en een vrouw. Ook door het samenspel van video en performance worden de voorwaarden van het artistieke werk en het gekozen medium gereflecteerd.

Christiane Schmidt en Didier Guillain: Installatie (2005)
Het huis ontvluchten, zonder iets. Elders weer opbouwen, op zoek naar vrede.
En alles begint weer opnieuw.
Ze wantrouwen. Argwaan is de regel.
Ga in gedachten al deze ondervragingen steeds opnieuw langs.
De besluit komt van elders, buiten hen. Men wordt gek.
Dagen en dagen gaan voorbij, ze stapelen zich op en vormen een berg.
Een geluids- en visuele installatie over de toestand van onzekerheid en het afwachten van asielaanvragers.

Veldwerk
is Eric Thielemans (drums) en Wim Lots (sampledelica) - met of zonder guests - die vanuit hun eigen achtergrond een gesprek voeren met als vertrekpunt muziek. Dat resulteert meestal in een combi van live-percussie en electronische texturen in full-on improvisatie tjokvol referenties (letterlijk via samples; van ver of kortbij verwijzend naar; in de manier van spelen; het hanteren/verkennen van de diverse muzikale talen en werkmethodes) naar: de jazztraditie, minimalisme, gamelanfolk van Java en Indonesië, Indische klassieke muziek, soefi stuff, gamelan, nineties hip-hop, New Orleans funk, Brabantse volksmuziek, garagerock, concrete muziek, noise, deltablues en hedendaagse electronica plus het willens nillens opslorpen van alles wat er in de ether gegooid is de laatste 20 jaar.
Dit staat dan tegenover stilte en de nood daaraan, en als antwoord daarop zo gericht mogelijk met het boetseren van geluid om te gaan. Een gerichtheid vooral qua intentie, een poging tot natuurlijke expressie in kunstmatige omstandigheden of was het nu net andersom?
25 03 2006

:: Zoeken
::