English Nederlands Français English Nederlands Français
Old projects
Archief pagina's

Empreinte: afdruk / indruk
Een audiovisuele installatie
van Mariane Cosserat
:: Artikels
http://ht.tr.no/index.php/article/archive/24

Concept en realisatie: Mariane Cosserat
Artistieke medewerkers:
Scenografie: Hege Pċlsrud
Geluid: Vincent Malstaf

Welke afdruk laten bewoners achter in hun straat ? Welke indruk laat de straat achter op zijn bewoners?
Een straat in Brussel, niet te groot, niet te klein, met een wisselende bevolking, maar toch voldoende honkvast, eengezinswoningen, appartementsgebouwen, winkels, een fabriek, een oud zwembad. Niets uitzonderlijks, niet echt mooi maar een klein hoekje van het leven. Een gedeelde alledaagsheid.
Wat maakt een straat tot een straat? De bakstenen, gevels, ramen, voetpaden, geparkeerde auto’s, papieren, passanten, bewoners, kinderen, ontmoetingen, botsingen, passages, begroetingen, blikken ?
Hoe percipieert men de straat van thuis? Hoe deelt men de straat vanuit die thuis? Zijn straat, haar straat, mijn straat, die straat ? Maakt ze deel uit van mijn thuis? Is ze deel van mij?
Als de kaarten geschud worden, is de straat wat men er zich van herinnert ?

:: Links

http://ht.tr.no/index.php/article/archive/24
http://ht.tr.no/index.php/article/archive/24

:: Zoeken

Geselecteerde foto's van evenementen te B::C
::