English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
:: Archief
: 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007

BC nodigt artiesten van verschillende disciplines en leefwerelden uit om rondom een thema te werken, reflecteren en onderzoeken.

-18/+65 Politics of the an-aged
Tijdens de maanden maart en april 2011 werkt Bains Connective in de Thematics rond '-18/+65 Politics of the an-aged”. Deelnemende artiesten: Wendy Van Wynsberghe, Marthe Van Dessel, Adrian Fisher & Luna Montenegro.
Din 1 Mar
...Zat 30 Apr
10:00 - 10:00
:: Verwante pagina's
LaZone in Tanzfabrik Berlijn


Dit onderzoek komt voort uit een interesse voor kunstpraktijken, die maatschappelijke gegevens en sociale activiteiten onderzoeken als een hulpmiddel voor kunstcreatie. Zo'n veldwerk produceert een zekere reflectie over economische en politieke aspecten van de hedendaagse samenleving en heeft een sterke en directe relatie met het dagelijkse leven. Kunst en niet-kunst vermengen zich hier.

Vanuit deze gedachte besloot BC de jonge (-18) en oude (+65) generaties te onderzoeken en te bekijken hoe ze functioneren in hun gemeenschap, op sociaal, economisch en politiek vlak. Wat zijn de sociale activiteiten en de engagementen van diegenen die geen deel uitmaken van de economisch actieve bevolking? Wat is hun betrokkenheid? Wat is hun -alternatieve- ruilwaarde?

Het onderzoeksterrein is het Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en haar onmiddellijke omgeving, waar Bains Connective sinds juli 2009 de eerste verdieping ter beschikking heeft. De organisatie bevindt zich nu in een woonwijk van Vorst, waar de zogenaamde actieve bevolking 's morgens naar het werk vertrekt en pas 's avonds terugkeert. Tegelijkertijd zijn de generaties die behandeld worden in dit thema zowel overdag als 's avonds prominente gebruikers van de lokalen in GC Ten Weyngaert.

Voor deze Thematics inviteerde Bains Connective media artieste Wendy Van Wynsberghe (BE), kunstenares en Bolwerk initiator Marthe Van Dessel (BE) en de beeldende kunstenaars en performance artiesten Adrian Fisher (UK) & Luna Montenegro (UK/CHI) / mmmmm.
14 04 2011

:: Zoeken
::