English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Apr : Sep
:: Archief
: 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007

ARCHIVE 01 May 2010 - back

BC nodigt artiesten van verschillende disciplines en leefwerelden uit om rondom een thema te werken, reflecteren en onderzoeken.

Do it yourself
Tijdens de maanden april en mei gaat BC in residentie in MicroMarché voor de Thematics 'Do it yourself' (DIY).

Deelnemende artiesten: Heike Langsdorf (D/B), Elke Van Campenhout & Aude Thensiau (B), Nicolas Y Galeazzi (CH/D) & Joël Verwimp (B/D), Bavo Olbrechts (B), NG.
Maa 5 Apr
...Maa 31 May
10:30
:: Verwante pagina's
LaZone in Tanzfabrik Berlijn


Sinds 2007 organiseert Bains Connective residentieprojecten onder de noemer 'Thematics'. BC nodigt hiervoor artiesten uit verschillende disciplines en leefwerelden uit om te reflecteren rond een bepaald thema. Do it yourself of “doe-het-zelf” verwijst naar het zelf opbouwen, veranderen of herstellen, zonder de externe hulp van experten of professionelen. Bains Connective wil dit begrip toetsen aan een artistieke context. Een artistieke praktijk is meestal afhankelijk van externe organisaties. Toch bestaat er een grote nood aan onafhankelijke contexten en projecten, die net die creativiteit een plaats geven, die niet persé past binnen de muren van meer conventionele plekken en/of instituten. Men zou kunnen zeggen dat de kunstpraktijk sowieso enkel functioneert dankzij het 'doe het zelf'-mechanisme en dat dit mechanisme risico's en uitdagingen genereert. DIY kan een hulpmiddel zijn om nieuwe vormen van communicatie op sociaal en politiek vlak te ontwikkelen.

Deelnemende artiesten: Heike Langsdorf (D/B), Elke Van Campenhout & Aude Thensiau (B), Nicolas Y Galeazzi (CH/D) & Joël Verwimp (B/D), Bavo Olbrechts (B), NG.


In samenwerking met MicroMarché en a.pass/a.pt

Meer info op de blog: click
13 05 2010

:: Zoeken
::