English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Apr : Jun
:: Archief
: 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007

ARCHIVE 01 May 2008 - back

BC nodigt artiesten van verschillende disciplines en leefwerelden uit om rondom een thema te werken, reflecteren en onderzoeken.

Some Political Art
Some Political Art / Bains Connective / algemene info / April en Mei 2008.
Din 1 Apr
...Zon 1 Jun
:: Verwante pagina's
LaZone in Tanzfabrik Berlijn


De context:
Sinds 2007 organiseren we onderzoeksgroepen met kunstenaars rond een gegeven thema. Zo kwamen 'Subjectieve Architectuur' en 'Nomadische Structuren' reeds aan bod. Politieke en kunst is het thema van de volgende residentie. 5 kunstenaars van verschillende disciplines en één theoreticus zullen in onze ruimtes gedurende een periode van twee maanden werken. Ze gaan een gezamenlijke reflectie aan over de relatie tussen hun respectievelijk werk en politieke realiteiten, doorheen de verschillende fases van onderzoek, benadering, collaboratie, proces, enz.

We trachten kunstenaars samen te brengen met verschillende benaderingen en uiteraard met interesse voor uitwisseling.
met steun van het Österreichischen Kulturforums

De kunstenaars:
Voor 'Some Political Art' gaan we een collaboratie aan met Johanna Kirsch, Ilse Ermen, Davis Freeman en vrienden, Elise Ottaviano, Miet Warlop(informele deelname tbc) en Clare Watson in samenwerking met Aphids/ Australië.

Follow up en documentatie: Lilia Mestre en Coralie Stalberg

De sprekers:
Alix Lambert - Film + Lezing/12 April op middag uur / in samenwerking met de INSAS.
Jakob Jakobsen – Free University Copenhagen / 28 April 's avonds Lezing / 29 April Gesprek met de kunstenaars.
Dieter Lesage – Presentatie van het werk van de kunstenaars + Lezing over de publicatie “The Art of Over-identification” /13 Mei 14:00 tot 18:00.

Reservatie is voor de lezingen noodzakelijk.

Aside/Inside:
Van 21 tot 31 Mei verwelkomt BC twee andere onderzoeksgroepen:

*APT (advanced performing arts training / Universiteit Antwerpen) – artistieke leiding Elke van Campenhout /directie van de groep gedurende het 2de trimester Lilia Mestre.

*Res&Ref (kunstenfestivaldesarts)- moderator Elke Van Campenhout.

*Spa zet haar residentie voort gedurende deze periode.

Ontmoeting en uitwisseling zijn welkom en zullen spontaan gebeuren.

Gedurende de 10 dagen wordt voor de deelnemers van de drie onderzoeksgroepen een lunch georganiseerd.

Coördinatie for SPA, APT, RES&REF: Helga Baert.

Plankton Bar, op 30 Mai 2008, is open voor het brede publiek, om de projecten voor te stellen.


SPA motivatie
'We zijn geïnteresseerd in het opstellen van een onderzoeksplatform dat het spanningsveld tussen kunst en politiek bevraagt. Wat is de geschiedenis geweest van hun wederzijdse verhoudingen? Hoe draagt hedendaagse kunst bij tot nieuwe vormen van politieke actievoeren? Vrijheid van meningsuiting is een cruciaal gegeven wanneer men kunst en politiek samen wil denken, ook is het voor ons van belang om na te vorsen hoe de westerse maatschappij parameters gesteld heeft voor artistieke creatie. Hoe kunnen lokale organisaties een invloed hebben op/samen met kunstpraktijken?
We zullen kunstenaars samenbrengen die doorheen hun werk lokale en globale politieke fenomenen waarnemen en voorstellen.

LINKS:

Alix Lambert
www.pinkghettoproductions.com

Johanna Kirsch
www.schrik.info

Free University Copenhagen
www.copenhagenfreeuniversity.dk/menuuk.html

APT
www.popok.org/apt.php?cwPage=home

Ilse Ermen
www.ilse-ermen.com

Davis Freeman
www.randomscream.be/

Some Political Art blog!
spa-somepoliticalartbains.blogspot.com
12 08 2008

:: Zoeken
::