English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Jan : Feb : Apr : Jun : Nov
:: Archief
: 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003

ARCHIVE 01 October 2008 - back

Copresentaties en publieke evenementen

Met kunstenaars in residentie:
Jeremy Xido
Ben Benaouisse
Jeroen Peeters
Zat 8 Nov
...Zon 16

Gratis/ gratuit


The Angola Project
Cabula6 / Jeremy Xido (US-AT)
documentary (work in progress)


Angola as an economical exploration ground for Chinese businessmen
Angola, ooit een kolonie van Portugal, dan een 'autonome' staat binnen Zuid-Afrika, is nu meer en meer een wingewest van Chinese ondernemers. Symbool hiervoor staat de Benguela spoorlijn die werd aangelegd door de Portugezen, verkommerde na hun vertrek, en nu door China opnieuw wordt geactiveerd. Jeremy Xido gaat in zijn onvolprezen persoonlijke en politieke manier om met deze gegevens, via gesprekken met betrokken partners, met commentaren en bespiegelingen.

Xido interviewde in Lissabon verschillende leden van de Angolese gemeenschap. In het tweede luik trekt Xido naar Angola. Hij zal in Brussel de eerste fase van dit project voorstellen aan de hand van video en publieke gesprekken.

Quoi après Babel, Alain Platel and Jérôme Bel?
Ben Benaouisse (DZ-BE)
workshop & performance

the logic of a laboratory

Net als Garabedian is Ben Benaouisse een immigrant van de tweede generatie die constant zijn positie in vraag stelt binnen onze samenleving en onze westerse kunstgemeenschap. Vanuit geografische en artistieke grensoverschrijdingen en met ‘youtube’ materiaal gaat hij aan de slag met een aantal collega (beeldend) kunstenaars om nieuwe ontmoetingen, vragen en (aanzetten tot) antwoorden te formuleren en te presenteren. In deze potentiële contouren van een nieuw performance-gezelschap staat steeds de logica van het laboratorium centraal, waarbij experimenten met vorm en het testen van de resultaten integrale stappen in het proces vormen. Deze performance moet het resultaat worden van een korte artistieke dialoog.Onder de noemer 'The Art of Survival � Artistic Views on the Social' gaan de kunstenaars uit het APAP-netwerk dieper in op een aantal pertinente vragen rond maatschappelijke thema's als migratie en een interculturele dialoog,
(neo-) kolonialisme, de etnografische benadering van een cultuur, ...

In kader van het residentie-programma 'Art and Ecology' loopt in Bains Connective eveneens het 'Projet Dilligence' (7 tot 14 november), met werk van de kunstenaars Juliana Borinski, Pierre-Laurent Cassi�re, Emilie Pischedda & Valentin Souquet. Meer info: www.projetdiligence.net.

N.B. Publieke gesprekken zullen steeds in het Engels worden gehouden.
07 11 2008

:: Zoeken
::