English Nederlands Français English Nederlands Français
Projecten
Artistieke activiteiten
: Jun : Sep
:: Archief
: 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004

ARCHIVE 01 February 2010 - back

Toonmomenten door kunstenaars in residentie

Bruneau / Fournier & Chéreau / Simoes
Op vrijdag 11 juni 2010 organiseert Bains Connective een Lab Out met twee toonmomenten van Julien Bruneau ('phréatiques') en van Madeleine Fournier & Jonas Chéreau ('Les interprètes ne sont pas à la hauteur'). Marcos Simoes presenteert zijn nieuwe video installatie 'Totem'.
Vri 11 Jun
18:15 - 23:00

@Bondgenotenstr 54, Vorst/Forest - 2 EUR


“phréatiques”
een concept van Julien Bruneau


'phréatiques' is een tijdelijk onderzoekslaboratorium rond collectieve creatie, dat benaderd wordt via drie disciplines: dans, tekenen en filosofisch denken. Ze werden eerst apart onderzocht en vervolgens weer samengebracht.

Dit onderzoek spitst zich toe op de notie 'collectiviteit' en richt zich vooral op de 'emergente eigenschappen' ervan; op datgene wat enkel bestaat omwille van het geheel, en als dusdanig niet zou bestaan indien de delen geïsoleerd worden van elkaar. Een dergelijk proces vereist van de deelnemers dat ze in zichzelf een heterogene veelheid van impulsen vinden, om vervolgens te kunnen deel te nemen aan een verscheidenheid aan richtingen.

«Nappes phréatiques» is Frans voor grondwater, water uit de ondergrond dat putten en drinkwaterbronnen voedt. Deze metafoor verwijst zowel naar het opwekken van de interioriteit bij artiesten en toeschouwers, gestimuleerd door zulk een onderzoek, als naar een collectieve gemeenschappelijke bron, die niet rechtstreeks geuit wordt, maar die elkeen voedt.

concept: Julien Bruneau / met: Sonia Si Ahmed, Jonathan Philippe, Laure Myers, Anouk Llaurens, Nada Gambier, Maya Dalinsky, Julien Bruneau / + gasten


“TOTEM - Een plaats van tegenstrijdigheden”
video en geluidsinstallatie van Marcos Simoes


Totem is een symbool van bescherming dat over de eenheid van een groep, zoals een familie, stam of een clan, waakt.
Totem is een plaats van bevestiging, die zich positioneert tegenover alles wat de eenheid verstoort.
Totem is een kracht van meerdere gezichten, een kracht van transmutatie. In wanorde werkt Totem aan de herstelling van orde. Totem is een staat van uitzondering.
Totem is een ritmische, een sonische, melodische en aanhoudende ruimte. Totem is instinctief en symbolisch. Totem is tussen zin en onzin, taal en non-taal, rationaliteit en irrationaliteit.
Totem is een plaats van tegenstrijdigheden.

concept: Marcos Simoes / video: Marcelo Mardones / muziek: Christophe Albertijn / kostuums: Patricia Fernandez


'Les interprètes ne sont pas à la hauteur'
van Madeleine Fournier & Jonas Chéreau


'Les interprètes ne sont pas à la hauteur' is een choreografische fictie waarin twee ruwe lichamen worden geportretteerd. Ze komen uit een verre tijd, ergens rond de Middeleeuwen. Deze gelovige lichamen, naïef, haast dierlijk, nodigen ons uit om hun dansen te bekijken. Soms benaderen ze ons heel direct, volgen ze ons, helen ze ons. Op andere momenten lopen en springen ze, bezeten door hun handelingen. Ze opereren in een onzichtbare, maar aanwezige omgeving, vol geesten, spoken, landschappen, kuilen, ...

van en met: Madeleine Fournier & Jonas Chéreau
04 06 2010

:: Zoeken
::